Recent Forum Posts
From categories:
page 1123...next »

Хурматли форум катнашчилари!!!

Сизларга форумда катнашганларингиз учун катта рахмат. Уйлайманки сизларда китобларга, муаллифларга, муаллифлик хухукига булган хурмат оз булсада ошди, "плагиат" сузи хакида тушунчага эга булдингиз. Ушбу форумда олган билим ва куникмаларингизни дустларингиз билан уртоклашасиз деган умиддаман. Сог булингизлар.

SHu xonandalardan birontasini ayting agar sir bo'lmasa.
Biz ham bilib olaylik

Хурматли форум катнашчилари!

Куйидаги манзил (ссылка) буйича утсангиз, форум мавзусига якин булган бир катор меъёрий хужжатлар билан танишиш имкони булади http://adabiyot.wikidot.com/document.

plagiet odamlarni dangasa sabrsiz qilib qoyapti shuning uchun biz mustaqil xarakat qilib o'z fikrlarimizni yozishishimiz kerak

Bu forum menga juda yoqdi. Odamlar shu narsani tushunsa. O'zimda bunday nuqsonlar bo'lmasligini hohlayman. Lekin nohaqliklarga chidayolmayman. Ko'p kishilar mualliflik huquqi bo'lmasa ham birovning she'rini o'zlashtirib Zulfiya mukofotini olayabdi bu turgan turishi jinoyatdir.

plagiat yomon narsa u biror kishini narsasini,yoki internetddan o`g`irlashi ham mumkin. Yoki bo`lmasam biror kishini yozgan she`rlarini o`g`irlab o`zi esa mashhur bo`ladi. Bu oddiy misol.

xar bir inson uz mexnati b-n peshona terisi b-n mexnat qilsa
uni kimdir oziniki qilib olsa albatta jinoyat xisoblanadi.
oddiy misol kimdir moqola yozsa unga kimdir tuzatishlar kiritib
uziniki qilib olsa yoki bulmasa sherlarini oziga ozlashtirib olsa
albata jinoyat xisoblanadi.Albata biz bunga qarshimiz
bu forum yoshlarga kata saboq buladi.internetdan
xam koplab malumotlar oladi yani mustaqil ishga deb va boshqa malumotni oziniki qilib olsa xakkerlik xisoblanadi

Avvalo 23-aprilni BMT tomonidan ,,Kitoblar va mualliflik huquqi umumjahon kuni" deb e'lon qilinganini bilganimizdan xursandmiz. Plagiat bu nima degan savolga shaxsan quyidagicha javob beraman.Plagiatlik bu o'zi mehnat qilmasdan, o'zgalarning mehnat samarasini o'g'irlashdir.Menimcha p l a g i a t l i k talabalar o'rtasida ommalashib bormoqda.To'g'ri albatta kimdir bilib kimdir bilmasdan plagiatlikka yo'l qo'yadi.Plagiatlik haqida har bir talaba yoki internetdan foydalanuvchi shaxslarga chuquriroq tushuntirilsa oz bo'lsada plagiatlikning oldini olgan bo'lardik deb oylayman.

plagiat bu yomon, masalan o'quvchilar ko'pincha internetdan malumot oladida osongina baxo oladi bilmaydiki ular o'ziga o'zi dushmanlik qilayapti yani plagiatlik qiliyaptilar bu juda yomon narsa,xar bir kishining o'zining shahsiy fikri bo'lmog'i kerak ya'ni xalol baxo olishlari kerak.

plagiat- bu o'g'irlik ya'ni musiqa, ixtiro, ilmiy ishlar va boshqalar.masalan "davr" guruhi " ayt ey dunyo qo'shig'ini" plagiat qilgan bundan tashqari qiziqchilar obid,mirza,handalak, va boshqalar rus .va chet el hamkasblarini fikrini o'g'irlaydi

Har kim o'zi mehnat qilsa yaxshi bo'lardi. Chunki bundahamma mehnat qilsa vatanimiz gullab yashnashiga katta hissa qo'shgan bo'lardi.O'zi mehnat qilmagan kishi biron narsaning qadriga ham yetmaydi.

Men plagiatni qoralayman. CHunki, bu- usul bilan shug'ullanadigan ko'p kishilar misol uchun bir qancha shoirlar, honandalar,hattoki yozuvchilar ham bemalol boshqalarning ijodidan foydalanmoqda.Honandalarimiz chet el honandalarining qo'shiqlarini o'zbekchga o'girib qo'shiq qilib aytayapdi. Yana bemalol ovozini baralla qo'yib aytadi, men mana qo'shiqqa falon pul sarfladim,deydi nahotki buni xalq bilmasa.

"В нынешнем значении слово «плагиат» в европейских языках начало употребляться в XVII веке. В римском праве plagium означало преступную продажу в рабство свободного человека, за что полагалось бичевание (ad plagas). Первоначально кража литературной собственности получила название plagium litterarium."

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82

""Плагиат" сузи хозирги кундаги маънода илк бор европа тилларида XVII асрда кулланишни бошлади. Рим хукукида plagium эркин одамни кулликга жиноий сотишни билдирган, бунинг учун (ad plagas) жазоси берилган. Адабиёт мулкини дастлабки угирлиги plagium litterarium деб ном олди."

Манба: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82 Таржима: Рахманкулов Алимжон.

Birovni narsasini o`g`irlash yomon narsa. Masalan Internetda,san`atda yoki ixtironi o`g`irlashdir.

albatda bu forum juda foydali negaki kimdir mehnat qilib topgan g'oyalarini hech bir harakat qilmasdan yurgan bekorchi inson o'g'irlab olsayu va u orqali qandaydir yutuqlarga erishishi bu juda adolatsizlik,nohalollik hisoblanadi.bu haqda har bir inson habardor bo'lishi zarur.

Plagiat.

PLAGIAT (lotincha plagio – og‘irlayman), adabiyot, fan, san’at asari, kashfiyot yoki ratsionalaizator taklifiga mualliflikni (qisman yoki to‘la) qasddan o‘zlashtirish. Mualliflik va kashfiyotchilik huquqlarining buzilishi uchun jinoiy va fuqarolik javobgarligi nazarda tutiladi.

Ma’lum bo‘lganidek, asrimiz – bu axborot asri. Maktabda, institutda oqiyotganda, vebsayt yaratish ustida ishlayotganda, kun yangiliklarini muhokama qilayotganda, biz doimo kimningdir fikr-mulohazalari, g‘oylari muhokamasi muhitida bo‘lamiz… Kimningdir g‘oyasidan foydalanilaotganda uning muallifini aytib o‘tish zarurligini hisobga olish lozim. Shunday qilib, agar so‘zning ta’rifini soddalashtirsak, unda plagiat – bu birovning g‘oyalari va so‘zlaridan uning muallifi nomini qayd etmasdan, ma’lumotlar manbaini ko‘rsatmasdan foydalanishdir.

Biron ishda boshqa kishining so‘zlari, g‘oyalari, grafik tasvirlari, nazariyalari va ishlanmalaridan ularning haqiqiy yaratuvchilari muallifligini e’tirof etmasdan foydalanganingizda siz plagiatga yo‘l qo‘yasiz.

Plagiatni oldini olish uchun biz doimo quyidagilarga amal qilishimiz lozim:
• Ma’lum bir manbadan olingan, lekin hammaga ham ma’lum bo‘lmagan fikr, g‘oya, nazariya, faktlar, statistik ma’lumotlar, tasvirlarning muallifini aytib o‘tish;
• Tsitata muallifini ko‘rsatgan holda boshqa kishining nutqini to‘liq va batartib keltirish yoki fikrini / g‘oyasini yozma bayon etish;
• Iboralarni ma’nosini o‘zgartirmasdan almashtirish – g‘oyaning muallifini kavs ichida ko‘rsatgan holda g‘oyani yoki nazariyani o‘z so‘zlari bilan bayon etish.

Ma’lumotlar olingan manbani ko‘rsatib o‘tish lozim bo‘lgan hollar:
• Siz jurnallar, kitoblar, gazetalar, qo‘shiqlar, teledasturlar, kinofilmlar, vebsaytlar, kompyuter dasturilari, xatlar, e’lonlar yoki boshqa manbalardan olingan kimningdir so‘zlari yoki g‘oyalaridan foydalanganingizda yoki ularga murojaat qilganingizda;
• Intervyuni o‘tkazish natijasida olingan ma’lumotdan foydalanganingizda;
• Qayerdandir olingan “noyob iborani so‘zma-so‘z ko‘chirganingizda;
• Siz yaratmagan diagrammalar, rasmlar, grafiklar, tasvirlardan foydalanganingizda;
• Sizga suhbat davomida yoki elektron pochta orqali aytib berilgan g‘oyalardan foydalanganingizda.

Ma’lumotlar olingan manbani ko‘rsatib o‘tish lozim bo‘lmagan hollar:
• O‘z tajribangizni, shaxsiy kuzatishlaringizni, qandaydir mavzu bo‘yicha shaxsiy fikr-mulohazalaringizni, shaxsiy xulosangizni tavsiflayotganingizda;
• Hammaga ma’lum faktlar, kuzatishlar, xalq og‘zaki ijodiyotidan foydalanganingizda;
• Umumiy qabul qilingan faktlar to‘plamini bir joyga jamlayotganingizda;
• Biror tajribangiz natijalarini tavsiflaganingizda.

Ma’lumot hammaga ma’lum yoki ma’lum emasligini qanday aniqlash mumkin:
• Siz bu ma’lumotni kamida 5 ta turli manbalarda hech qanday rasmiylashtirilmagan holatda topishingiz mumkin;
• Siz bu ma’lumot muxlisingizga ma’lum deb hisoblaysiz;
• Siz har qanday kishi bu ma’lumotni hech qanday alohida kuch sarflamasdan umumiy manbalardan erkin topa oladi deb hisoblaysiz.

Плагиат

ПЛАГИАТ (от лат. plagio похищаю), умышленное присвоение авторства на чужое произведение литературы, науки, искусства, изобретение или рационализаторское предложение (полностью или частично). Предусматривается уголовная и гражданская ответственность за нарушение авторских и изобретательских прав.

Как известно наш век - это век информации. обучаясь в школе, институте, работая над созданием веб-сайта, обсуждая новости дня мы постоянно находимся в сфере обсуждения чьих-то идей, мыслей, высказываний… Необходимо учитывать, что при использовании чьей-то идеи необходимо упоминать ее автора. Итак, если упростить определение слова, то плагиат - это использование чужих идей и слов без ссылки на авторство источника информации.

Вы совершаете плагиат когда в какой-либо работе вы используете слова, идеи, графические изображения, теории и разработки другого человека, не признавая авторства настоящего разработчика.

Для предотвращения плагиата мы всегда должны:
• упоминать автора идеи, теории, мысли, фактов, статистической подборки, изображений, которые не являются общеизвестными, а взяты из определенного источника;
• предоставлять полное и аккуратное цитирование речи или письменного изложения мысли / идеи другого человека с указанием автора цитаты;
• перефразировать - изложить идею или теорию своими словами с указанием автора самой идеи в скобках.

Когда надо документировать источник:
• когда вы используете или ссылаетесь на чьи-то слова или идеи из журналов, книг, газет, песен, программ телевидения, кино-фильма, веб-сайта, компьютерной программы, письма, объявления или другого источника;
• когда вы используете информацию, приобретенную в результате проведения интервью;
• когда вы копируете слово в слово «уникальную фразу» откуда-либо;
• когда вы используете диаграммы иллюстрации, графики, изображения, созданные не вами;
• когда вы используете идеи, которые были подсказаны вам во время разговора или по электронной почте.

Когда нет необходимости ссылаться на источник:
• когда вы описываете свой собственный опыт, ваши личные наблюдения, ваши собственные мысли и идеи, ваше личное заключение по какой-либо теме;
• когда вы используете общеизвестные факты, наблюдения, фольклор;
• когда вы собираете воедино набор общепринятых фактов;
• когда вы описываете результаты вашего эксперимента.

Как определить является ли информация общеизвестной:
• вы можете найти эту информацию никак не оформленной по крайней мере в 5 различных источниках;
• вы считаете, что эта информация уже известна вашему читателю;
• вы считаете, что любой человек может свободно найти эту информацию из общих источников без особых усилий.

Хурматли форум катнашчилари! 23 апрель - Бирлашган Миллатлар Ташкилоти "Китоблар ва муаллифлик хукуки умумжахон куни" деб эълон килган. Шу кунга багишлаб "Плагиат" мавзусида форум утказилмокда. Сизларни эътиборларингизга "плагиат" буйича кискача маълумотларни хавола эътамиз. Маълумот билан танишиб уз фикрингизни форумда ёзсангиз. Форум икки тилда, яъни рус ва узбек тилида олиб борилади. Форум 2010 йилнинг 21-25 кунлари утказилади.

Иштирокингиз учун олдиндан рахмат!

Уважаемые участники форума! 23 апреля - ООН отмечает "Всемирный день книг и авторского права". В связи с этим проводится форум по теме "Плагиата". Вашему вниманию предоставляется информация по "плагиату". Ознакомтесь с информацией и, пожалуйста, будьте активны и оставляйте свои сообщения на форуме и ведите дискуссию. Форум будет вестись на двух языках: русском и узбекском. Форум проводится с 21 по 25 апреля 2010 года.

Заранее спасибо за ваше участие!

Zaxiridin Muhamad Bobur 1483-yili Andijonda tug'ilgan. Z.M.Bobur bobomiz yoshligida ziyrak va Aqilli jasur bulgan. Yoshligidanoq diniy va dunyoviy bilimlarni mukammal egallagan. Bahtsiz hodisa tufayli otasi Umarshayh Mirzo Vafotidan sung Bobur Mirzo taxtga utirishga majbur bo'ladi. Bobur Mirzo 12-yoshida tahtga o'tiradi. Tahtga o'tirgach Bobur Mirzoning ayanchli kunlari boshlanadi. Bobur Mirzoga tahtni boshqarishda onasi Qutlo'g' Nigor Xonim va otasining ishonchli bosh vaziri yordam beradi. Bobomiz Z.M.Bobur Hindistonga 5-marta hujum qiladi. 1526-yili Ibroxim Ludiyning 100minglik qushini bilan Bobur Mirzoning 20mimglik qushini bilan tuqnashuvda Bobur Mirzo qushini ustun kiladi.

page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License